Reservdelar för sandavsk. brunnar och förhöjningsringar