Kvalitets- och miljöpolicy

Till Meriser Oy:s verksamhet hör de form- och strängsprutade plastprodukternas produktutveckling, design, produkttestning och serietillverkning, att låta tillverka verktyg samt marknadsföra de egna produkterna.

Vårt viktigaste mål är att svara på kundernas behov och hitta den bästa lösningen för varje situation. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder progressiva, konkurrenskraftiga och högklassiga produkter, samt leveranser helt i enlighet med avtalet. Vi är en rakryggad och pålitlig samarbetspartner som följer ingångna avtal samt samhällets lagar och förordningar.

Vår framgång grundar sig på kontinuerlig förbättring av personalens yrkesskicklighet och motivation, utrustning och metoder samt övrig verksamhet. Varje anställd ansvarar för kvaliteten på sitt arbete och förbinder sig att verka för att uppnå de kvalitets -och miljömål vi har satt upp. Kvaliteten är hela personalens gemensamma angelägenhet. Kvaliteten på vår verksamhet, våra produkter och miljön är ett gemensamt intresse för all vår personal.

Merisers ledning ger hela personalen möjlighet att uppnå sättningarna, genom att ombesörja tillräckliga resurser samt upprätthålla och förbättra yrkesskickligheten i hela organisationen.

Mission

Vi säkerställer affärsverksamhetens lönsamma tillväxt på lång sikt, vi erbjuder kunderna endast kvalitetsprodukter och tjänster till rimliga priser. Vi bibehåller och förstärker det rykte vi uppnått som professionell aktör på hög nivå. Vi åtnjuter kundernas förtroende och förbättrar kundlojaliteten. Vi driver vår verksamhet på ett sätt som främjar miljöns välbefinnande och förebyggar skadlig miljöpåverkan.

Vision

Vi vill utveckla vår affärsverksamhet, förbättra kvaliteten på våra produkter och tjänster, höja servicenivån samt ta i bruk nya innovativa teknologier. Vi vill utöka vår marknadsandel inom parti- och minutförsäljningen av plastprodukter.

Våra värderingar

Team. Vi tror att våra anställda är experter på sina områden och kontinuerligt utvecklar sitt kunnande.

Samarbete. Vi värdesätter både stamkunder och samarbetspartner. Vi är en pålitlig och flexibel partner. Vi beaktar våra kunder och partner även på individnivå.

Utveckling. Vi nöjer oss inte med det vi redan har uppnått, vi söker ständigt nya utvecklingsmöjligheter och strävar efter att förbättra vårt ledningssystem.

Omsorg. Vi anser att framgång nås med yrkesskicklighet och socialt ansvarstagande.