Reklamationsanvisning

 • Kunden har åtta (8) dagars reklamationstid:
 • Fel i leveransen
  1. Det saknas en produkt i leveransen
  2. Felaktigt antal i leveransen
  3. Fel produkt har levererats
 • Fel i beställningen
  1. Kunden har beställt fel produkter och vill returnera dem.
  2. Meriser Oy:s försäljares misstag vid beställningen (kunden bör alltid kontrollera orderbekräftelsen).
 • Felaktig produkt bör reklameras genast produktens fel upptäcks, dock inte senare än tre (3) månader från leverans. Undantaget produkter med garanti.
 • Felaktigt pris bör reklameras genast fakturan anlänt. Fel ger inte kunden rätt att uppskjuta betalningen av fakturan. Fel på produkter med garanti bör reklameras genast felet upptäcks.
 • Kunden bör alltid fylla i en reklamationsblankett och kontakta Meriser Oy:s försäljare. Kontakten kan ske genom att skicka den ifyllda reklamationsblanketten till adressen merika@meriser.fi
 • Meriser Oy behandlar inte reklamationer, om kunden inte fyllt i bolagets reklamationsblankett. Blanketten finns på Meriser Oy:s webbsidor.

Reklamationsanmälan

Reklamation

Tuotteen ostajan tiedot

Reklamoitavan tuotteen tiedot

Tämä lomake on aina toimitettava Meriser Oy:lle tuotteen mukana. Meriser Oy ei ryhdy toimenpiteisiin, mikäli lomaketta ei ole palautettu.