Försäljnings- och garantivillkor

Leverans- och försäljningsvillkor

Fakturering sker enligt leveransdagens priser, ifall det inte är fråga om ett erbjudande med garantileverans.

Frakt sker på mottagarens ansvar, fritt vårt lager i Merikarvia (EXW, Incoterms® 2010) om inte annat har överenskommits.

Vi står inte för eventuella lastningskostnader.

Förpackningen ingår inte i varans pris.

För beställningar, vars värde enligt prislistan är under 50 euro, ger vi ingen rabatt.

Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar från mottagande av varan.

Om köparen inte följer ovannämnda rapporterings- och reklamationstider, förlorar köparen sin rätt att reklamera eventuella fel som finns i försändelsen.

Äganderätten till produkten övergår till köparen först när hela köpesumman är betald.

Alla mått och vikter anges utan förbindelse.

Garantivillkor

Garantitiden för levererade produkter är 2 år.

Garantin gäller eventuella tillverknings- eller materialfel hos Meriser Oy:s produkter.

Meriser Oy förbinder sig till att efter eget val reparera eller ersätta en produkt som konstaterats defekt under garantitiden. Säljarens ansvar för andra fel än sådana som uppstår i produkten själv och för ersättningar fastställs i enlighet med produktansvarslagen (694/1990).

Om felaktig hantering eller installation av produkten eller annat liknande skäl konstateras ha orsakat felet är leverantören fri från ansvar.

 

Garantiersättning utbetalas först då den defekta produkten eller produktens skadade del har levererats till Meriser Oy:s fabrik för granskning och skadan har konstaterats omfattas av garantiersättning.

Till returen ska bifogas en skriftlig utredning av felets art och uppkomst samt en utredning av när varan levererades till mottagaren. Order- eller fakturanummer ska anges.

Ansvar och övriga villkor

Meriser Oy:s ansvar för produktfel samt övriga ansvar och handelsvillkor fastställs till övriga delar i Tekniska Handelsförbundets allmänna försäljningsvillkor 2010 (TK Yleiset 2010).

Meriser Oy förbehåller sig rätten till pris- och rabattändringar.

Meriser Oy har ISO 9001-certifikat.

Meriser Oy har en produktansvars- och återkallelseförsäkring.